cho thuê
Trần Hưng Đạo
18.5 triệu VND/tháng
110
2
2
cho thuê
Trần Hưng Đạo
12 triệu VND/tháng
67
2
cho thuê
Trần Hưng Đạo
12 triệu VND/tháng
73
2
2
cho thuê
Căn hộ The Monarchy đường An Trung 2
17 triệu VND/tháng
70
2
2
cho thuê
cho thuê