THỦ TỤC ĐẦU TƯ

Với vị trí trung tâm nối liền hai đầu Việt Nam, thành phố Đà Nẵng hiện đang là một trong những Thành phố có tốc độ phát triển đáng kinh ngạc trong thời gian vừa qua, với với Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 9 tháng đầu năm 2018 đã đạt hơn 216 triệu USD; lũy kế có 660 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,8 tỷ USD. Với sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố trong việc xây dựng hệ thống chính sách khuyến khích hoạt động đầu tư vào Đà Nẵng và việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tại thành phố trong thời gian qua. Có thể thấy hoạt động đầu tư tại thành phố Đà Nẵng đã và ngày càng phát triển thời gian tới, hứa hẹn là một thị trường tiềm năng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Để có thể nắm bắt được những cơ hội này nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói chung cần phải tìm hiểu rất nhiều nội dung dung, ví dụ như: thị trường, pháp luật, chính sách về thuế, ưu đãi đầu tư ..v.v.

Trong phạm vi bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin cơ bản về thủ tục đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đối với hai hình thức như sau:

  1. Đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế

Để thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức này, ngoài việc các thông tin cơ bản về hoạt động kinh doanh, nhà đầu tư cần chuẩn bị các tài liệu sau:

  • Bản sao hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
  • Bản sao một trong các tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
  • Bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

Tổng thời gian giải quyết đối với thủ tục trên thông thường mất khoảng 30- 40 ngày.

Kết thúc quá trình trên nhà đầu tư sẽ nhận được Giấy Chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  1. Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Để thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức này, ngoài việc các thông tin cơ bản về hoạt động kinh doanh, nhà đầu tư cần chuẩn bị các tài liệu sau:

  • Bản sao hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp nhận góp vốn, mua phần vốn góp;
  • Ngoài ra trong quá trình giải quyết hồ sơ nhà đầu tư cần chuẩn bị thêm hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh khi cơ quan chuyên môn có yêu cầu.

Tổng thời gian giải quyết đối với thủ tục trên thông thường mất khoảng 35- 45 ngày.

Kết thúc quá trình trên nhà đầu tư sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có thông tin phần vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

Vui lòng click vào đường link sau để xem thêm hướng dẫn thành lập công ty đầu tư nước ngoài, Tư vấn đầu tư