rent
rent
Truong Van Hien Street, Da Nang
1500 USD/month
100
5
6
rent
Đinh Thị Hòa
1300 USD/month
100
4
5
rent
rent
rent
Đoàn Khuê, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
1070 USD/month
100
3
3
rent
Nguyễn Lữ
1070 USD/month
100
4
4
rent
Lê Quang Đạo, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
1293 USD/month
65
4
4
rent
Phạm Văn Đồng
2000 USD/month
90
5
6
rent