rent
Ngô Quyền
770 USD/month
80
2
2
rent
Trần Hưng Đạo
900 USD/month
65
1
1
rent
Lý Thường Kiệt
735 USD/month
77
2
2
rent
Lý Thường Kiệt
690 USD/month
63
1
1
rent
Trần Hưng Đạo
1400 USD/month
150
2
2
rent