cho thuê
Phạm Tuấn Tài
13.5 triệu VND/tháng
72
2
2
cho thuê
An Thượng 21
9 triệu VND/tháng
55
1
1
cho thuê
cho thuê
Trần Văn Dư
10.5 triệu VND/tháng
80
2
2
cho thuê
Chế Lan Viên
8 triệu VND/tháng
60
1
1
cho thuê
Chế Lan Viên
7 triệu VND/tháng
55
1
1
cho thuê
Chế Lan Viên
8 triệu VND/tháng
75
2
2
cho thuê
cho thuê
cho thuê
cho thuê
Chế Lan Viên
6.5 triệu VND/tháng
50
1
1
cho thuê