cho thuê
cho thuê
cho thuê
cho thuê
An Thượng 21
10 triệu VND/tháng
55
1
1
cho thuê
Chế Lan Viên
8 triệu VND/tháng
50
1
1
cho thuê
Chế Lan Viên
7.5 triệu VND/tháng
45
1
1
cho thuê
cho thuê
Trần Văn Dư
8.5 triệu VND/tháng
70
2
2