Rent
Trần Hưng Đạo
1440 USD/month
180
2
3
Rent
Trần Văn Dư
1040 USD/month
125
2
2
Rent
Trần Hưng Đạo
740 USD/month
99
2
2
Rent
Hồ Xuân Hương
840 USD/month
100
2
2
Rent
Triệu Việt Vương
617 USD/month
65
2
2
Rent
Trần Hưng Đạo
1064 USD/month
160
3
3
Rent
Rent
Chế Lan Viên
340 USD/month
50
1
1
Rent
Chế Lan Viên
320 USD/month
45
1
1