Rent
Nghiem Xuan Yem street
650 USD/month
95
2
2
Rent
Rent
Chế Lan Viên
1160 USD/month
105
2
2
Rent
Trần Văn Dư
1220 USD/month
125
2
2
Rent
Chế Lan Viên
494 USD/month
60
1
1
Rent
Phạm Tuấn Tài
670 USD/month
72
2
2
Rent
Trần Hưng Đạo
1440 USD/month
180
2
3
Rent
Trần Hưng Đạo
740 USD/month
99
2
2
Rent
Hồ Xuân Hương
840 USD/month
100
2
2
Rent
Triệu Việt Vương
617 USD/month
65
2
2
Rent
Trần Hưng Đạo
1064 USD/month
160
3
3