cho thuê
120 Võ Nguyên Giáp
21 triệu VND/tháng
73
2
2
cho thuê
cho thuê
02 Võ Văn Kiệt
15 triệu VND/tháng
62
2
2
cho thuê
cho thuê
cho thuê
339 Trần Hưng Đạo
25.85 triệu VND/tháng
108
2
2
cho thuê
Hiyori Garden Tower
15 triệu VND/tháng
62
2
2
cho thuê
Trần Hưng Đạo
58.75 triệu VND/tháng
188
3
3
cho thuê
cho thuê