cho thuê
Trần Hưng Đạo
21 triệu VND/tháng
10
2
2
cho thuê
Võ Văn Kiệt
8 triệu VND/tháng
69
2
2
cho thuê
51 Trần Bạch Đằng
8.5 triệu VND/tháng
65
2
2
cho thuê
339 Trần Hưng Đạo
17.5 triệu VND/tháng
96
2
2
cho thuê
339 Trần Hưng Đạo
18 triệu VND/tháng
103
2
2
cho thuê
399 Trần Hưng Đạo
11.6 triệu VND/tháng
65
1
1
cho thuê
339 Trần Hưng Đạo
30 triệu VND/tháng
188
3
2
cho thuê
cho thuê
16 Lý Thường Kiệt
9 triệu VND/tháng
69
2
2