cho thuê
cho thuê
cho thuê
16 Lý Thường Kiệt
9 triệu VND/tháng
63
1
2
cho thuê
16 Lý Thường Kiệt
13 triệu VND/tháng
128
3
2
cho thuê
16 Lý Thường Kiệt
9 triệu VND/tháng
69
2
2
cho thuê
cho thuê
cho thuê
cho thuê
Lý Thường Kiệt
10 triệu VND/tháng
63
2
2
cho thuê
16 Lý Thường Kiệt
8 triệu VND/tháng
63
2
2
cho thuê