cho thuê
339 Trần Hưng Đạo
28.2 triệu VND/tháng
10
2
2
cho thuê
399 Trần Hưng Đạo
23.5 triệu VND/tháng
96
2
2
cho thuê
399 Trần Hưng Đạo
15 triệu VND/tháng
65
1
1
cho thuê
cho thuê
cho thuê
cho thuê
339 Trần Hưng Đạo
18 triệu VND/tháng
65
1
1
cho thuê
cho thuê
339 Trần Hưng Đạo
27.3 triệu VND/tháng
104
2
2
cho thuê
cho thuê
339 Trần Hưng Đạo
28.2 triệu VND/tháng
108
2
2