cho thuê
339 Trần Hưng Đạo
25.5 triệu VND/tháng
154
2
2
cho thuê
339 Trần Hưng Đạo
25.5 triệu VND/tháng
154
2
2
cho thuê
339 Trần Hưng Đạo
18 triệu VND/tháng
103
2
2
cho thuê
Trần Hưng Đạo
18.5 triệu VND/tháng
10
2
2
cho thuê
339 Trần Hưng Đạo
16.2 triệu VND/tháng
96
2
2
cho thuê
399 Trần Hưng Đạo
13 triệu VND/tháng
65
1
1
cho thuê
cho thuê
339 Trần Hưng Đạo
20 triệu VND/tháng
104
2
2
cho thuê
Trần Hưng Đạo
15 triệu VND/tháng
107
2
2
cho thuê
Trần Hưng Đạo
46.5 triệu VND/tháng
188
3
3
cho thuê
399 Trần Hưng Đạo
11.6 triệu VND/tháng
65
1
1