cho thuê
cho thuê
399 Trần Hưng Đạo
23.2 triệu VND/tháng
104
2
2
cho thuê
399 Trần Hưng Đạo
15 triệu VND/tháng
65
1
1
cho thuê
cho thuê
339 Trần Hưng Đạo
27.7 triệu VND/tháng
108
2
2
cho thuê
cho thuê
cho thuê
cho thuê
cho thuê
Trần Hưng Đạo
21.8 triệu VND/tháng
96
2
2
cho thuê
Trần Hưng Đạo
46 triệu VND/tháng
188
3
3
cho thuê