cho thuê
120 Võ Nguyên Giáp
22 triệu VND/tháng
73
2
2
cho thuê
cho thuê
cho thuê
cho thuê
120 Võ Nguyên Giáp
16 triệu VND/tháng
62
1
1
cho thuê
cho thuê
cho thuê