cho thuê
cho thuê
cho thuê
cho thuê
cho thuê
Võ Nguyên Giáp
18.5 triệu VND/tháng
80
2
2
cho thuê
cho thuê
Võ Nguyên Giáp
16.3 triệu VND/tháng
100
2
2
cho thuê