Quyền lợi khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Toàn Huy Hoàng
Quyền lợi chung:
– Được cung cấp thông tin về giá do chính chủ bất động sản đưa ra (cam kết không kê giá, nâng giá);
– Nhận được hỗ trợ nhiệt tình, trách nhiệm đến từ đội ngũ Nhân viên của Toàn Huy Hoàng;
– Được Toàn Huy Hoàng hỗ trợ đại diện các Bên làm việc với Bên còn lại hoặc với các cơ quan, tổ chức liên quan để đạt được kết quả tốt nhất trong quá trình sử dụng dịch vụ;
– Hỗ trợ hòa giải, giải quyết các vấn đề, tranh chấp trong quá trình thỏa thuận, thực hiện hợp đồng;
– Bảo mật thông tin khách hàng;
Quyền lợi khác:
1. Đối với khách hàng mua – bán bất động sản
– Cung cấp các thông tin cần thiết của dự án đang mở bán, bất động sản riêng lẻ đang chào bán;
– Tư vấn định giá, xu hướng thị trường đối cho khách hàng có nhu cầu mua – bán bất động sản, đầu tư bất động sản;
– Tư vấn thủ tục, các vấn đề pháp lý liên qua về mua – bán, đầu tư bất động sản;
– Hỗ trợ tư vấn về thủ tục vay vốn, giới thiệu các tổ chức tài chính uy tín;
– Liên hệ làm việc, chuẩn bị các tài liệu cần thiết để các bên tiến hành công chứng hợp đồng mua – bán bất động sản;
2. Đối với khách hàng thuê – cho thuê bất động sản
– Cung cấp các thông tin cần thiết về bất động sản cho thuê;
– Tư vấn định giá, xu hướng thị trường đối cho khách hàng có nhu cầu thuê – cho thuê bất động sản;
– Hỗ trợ khai báo tạm trú đối với khách thuê bất động sản là người nước ngoài;
– Tư vấn, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết như : hợp đồng cho thuê, biên bản bàn giao thiết bị, biên bản thanh lý hợp đồng.