rent
Euro Village Da Nang
1900 USD/month
230
4
5
rent
Khúc Thừa Dụ
2000 USD/month
150
3
4
rent
Võ Nguyên Giáp
1100 USD/month
300
2
2
rent
Phu Gia Compound, Hai Chau
1500 USD/month
80
4
5
rent
Nguyen Xuan Yem Street
1940 USD/month
250
3
4
rent
Ly Tu Tan Street
3000 USD/month
250
4
5