rent
Võ Nguyên Giáp
1100 USD/month
300
2
2
rent
Phu Gia Compound, Hai Chau
1500 USD/month
80
4
5
rent
Nguyen Xuan Yem Street
1940 USD/month
250
3
4
rent
Ly Tu Tan Street
3000 USD/month
250
4
5
rent
Ba Huyen Thanh Quan Street, My An Ward
3460 USD/month
4
5
rent
rent
Nguyễn Tất Thành
1500 USD/month
220
5
6
rent
Duong so 2, An Hai Bac Ward, Da Nang
1500 USD/month
216
4
3