rent
Phu Gia Compound Da Nang
1000 USD/month
100
4
5
rent
144 Ông Ích KHiêm
870 USD/month
90
3
4
rent
Khuc Thua Du Street, Da Nang
1000 USD/month
150
3
4
rent
rent
rent
Hoang Ke Viem Street
1800 USD/month
200
5
6
rent
Hoa Phượng1
860 USD/month
100
3
4
rent
Võ Nguyên Giáp
645 USD/month
200
2
2