Rent
Phúc Lộc Viên
1055 USD/month
150
4
3
Rent
Hồ Xuân Hương
1600 USD/month
150
3
3
Rent
Rent
Euro Village
2140 USD/month
250
4
5
Rent
Nguyen Tat Thanh Street
1070 USD/month
160
5
5
Rent
Rent
Nguyen Tat Thanh Street
1070 USD/month
160
4
4